Izvor Slovencev

posted in: Uncategorized | 0

V soboto, 23. julija 2022, ob 18. uri, so člani Društva Tun’ški glas na domačiji Pr’ Gradišek v Tunjicah pripravili predstavitev knjige Izvor Slovencev in drugih Evropejcev avtorja Antona Perdiha.

Tudi sam se ukvarjam z zgodovino Slovencev, jaz temu kot širši pojem rečem zgodovino slovenščine. Slovenščina je namreč matriarhat. Ugodil sem prošnji organizatorke dogodka Milene Erbežnik Klanšek, predsednice Društva Tun’ški glas, ki je v uvodnem nagovoru pozdravila vse prisotne, da bi napisal nekaj o tem, kar je Anton Perdih povedal na predavanju. Dr. Anton Perdih je po izobrazbi kemik. Bil je univerzitetni profesor na fakulteti za kemijo. Po upokojitvi se ukvarja z raziskovanjem predvsem na področju matematične kemije kot tudi na področju izvora Slovencev in Indoevropejcev in sicer z raziskavami genetike. Perdih je poudaril, da so zelo pomembni podatki (način kako so bili obdelani, pridobljeni) in ne sklepanja, ki sledijo.

Tako sedaj kaže, da so se od skupnega prednika s šimpanzi naši predniki ločili že pred okoli 13 milijoni let. Človeku podobna bitja so živela po Evropi že pred okoli 9 milijoni let. Razvoj človeštva je potekal v zmernem pasu Evrazije in ne v Afriki. Tako so nekje v vzhodni Aziji pred okoli 800.000 leti nastali človečnjaki Denisovski (“Denisovanci”), nekje v zahodni Aziji pa pred okoli 400.000 leti še Neandertalci. Ti so prišli v Evropo pred okoli 130.000 leti. Sledi, da so v našem okolju Neandertalci prišleki. Sledovi delovanja človečnjakov so v Evropi opazni zadnjih 400.000 let. Iz skupnega prednika so izšli tudi drugi človečnjaki, med drugim tudi Homo sapiens sapiens (pametni človek).

Trenutne genetske analize podatkov nam kažejo, da so prvi znani ljudje naše vrste nastali pred okoli 230.000 leti. Pred okoli 68.000 leti pa je bilo človeštvo skoraj v celoti iztrebljeno. Zelo ozko grlo ljudi je preživelo. Zgodila se je velika kataklizma, kozmogeni mega cunami, padec meteorita v Tihi ocean, ki je povzročil od 15 do 40 km velik pljusk in posledično zelo visok cunami.

Svet_1

 Kozmogeni mega cunami, preživele haploskupine po cunamiju¹

Svet_2

 Kozmogeni mega cunami, preživele haploskupine po cunamiju¹

 

Ta dogodek je izbrisal večino življenja iz našega planeta, razen v višje ležečih delih v Evropi (v Alpah do Karpatov in na Balkanu), v višjih predelih Afrike in morebiti po nekaterih višavjih v Aziji. Od teh preživelih ljudi so pred okoli 43.000 leti “nastali” tudi ljudje, ki jim danes pravimo prvotni Evropejci. Mednje spada skoraj tretjina Slovencev in četrtina Slovenk. Drugi so potomci kasnejših prišlekov iz Azije, katerih predniki pa so prišli tja iz Evrope. V evropski prostor je vnesenih zadnjih 3000 let zgolj in samo 7 % novih zunanjih ženskih genov. Sledi, da je bilo mešanja dokaj malo. Podpora teoriji kontinuitete. Pri moškem raziskave lahko izvajajo na kromosomu Y, ki ga ženske nimajo. Tako lahko sledimo hipotetični genski mutaciji v neskončnost do prvega moškega, ki seveda ni bil Adam. Avtohtoni moški v Evropi je imel na osnovi teh raziskav osnovni tip genske mutacije, ki so jo poimenovali Haploskupina I. Le ta je razdeljena še naprej na I1 (sever Evrope) in I2a (jug Evrope).

Svet_3

Kozmogeni mega cunami²

 

 

 

 

V predavanju je Anton Perdih povzel, da je bila prvotna evropejščina jezik proto-Slovenov. Da so prvotni Evropejci, to je proto-Sloveni, imeli pretežno haploskupini – na kromosomu Y:  I (moški), na mtDNK: U (ženske) – proto-Sloveni so bili jezikovno prvotni Indo-Evropejci.

“Več kot sto let nas učijo, da so naši predniki prišli v 6. stol. izza Karpatov. Podatki raziskav, izvršenih v zadnjih dveh desetletjih, pa kažejo drugačno sliko. Človeku podobna bitja so živela v Evropi že pred 9 milijoni let in sledove človekovega delovanja poznamo v Evropi zadnjih 400.000 let …” je med drugim dejal Anton Perdih.

Svet_4

Povprečen Slovenec ima trenutno približno takšno gensko sestavo³

 

Gregor Težak

Fotografija: Milena Erbežnik Klanšek

 

 

Viri in literatura:

Izvor Slovencev in drugih Evropejcev (3. izdaja): Anton Perdih (2021). Knjiga ni v knjižnici. V primeru, da bi jo želeli dobiti, se obrnite na založbo Jutro, založništvo in trgovina, d.o.o., Črnuška cesta 3, 1231 Ljubljana–Črnuče, https://jutro.si/.

¹ vir: https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_I1_Y-DNA.shtml3

² https://www.thegeneticatlas.com/World_Y-DNA.htm

³ https://www.thegeneticatlas.com/World_Y-DNA.htm