Prijetno druženje ob vodi v Tunjicah

posted in: Uncategorized | 0

Kamniško-Savinjske Alpe so eden največjih biserov neokrnjene narave v Sloveniji. Občudujemo lahko njihovo zunanjo lepoto, visoke vrhove, prepadne stene, gozdove, slapove in reke, v notranjosti gora pa je podzemni svet s številnimi jamami, brezni in vodo, ki prihaja na površje v številnih izvirih in prestavljajo vir pitne vode za mesto Kamnik in druge vasi ob vznožju gora. Voda je naravna vrednota, ki se je pogosto niti ne zavedamo.

O vodi, njeni povezavi s preteklostjo, z mitologijo in ljudskim izročilom ter o njenem pomenu za sodobni čas smo na dogodku Voda skozi čas, ki je potekal v sredo, 8. junija 2022, v Naravnem zdravilnem gaju Tunjice spregovorili s Simonom Prosenom, Branko Urbanija in Boštjanom Jelovčanom, vodnim someljejem, strokovnjakom za izbiro vina k določeni hrani, za svetovanje in streženje gostom. Dogodek je povezovala predsednica Društva Tun’ški glas Milena Erbežnik Klanšek, udeležence pa sta v uvodu nagovorili tudi Mija Bokal iz lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije ter Barbara Strajnar iz Občine Kamnik. Vido Kregar iz Jamarskega kluba Kamnik je posredoval zanimive izmerljive podatke o vodi v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Dogodek smo organizirali v LAS Srce Slovenije skupaj z Občino Kamnik in Društvom Tun’ški glas v okviru projekta sodelovanja LAS Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Projekt povezuje štiri lokalne akcijske skupine in preko njih občine, ki delujejo na območju Kamniško-Savinjskih Alp: LAS Gorenjska košarica z občinami Jezersko, Preddvor in Cerklje, LAS Srce Slovenije z občino Kamnik, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline z občinami Luče, Ljubno in Solčava in zamejski LAG Süd Kärenten (LAS Južna Koroška) z Železno Kaplo. Ta dogodek je nastal v zavedanju, da je treba naravne izvire pitne vode varovati in jih ohraniti za prihodnje rodove. Pobudnika projekta Vido Kregar in Rajko Slapnik sta zasnovala mrežo vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na tem območju tudi analizirata izvire. Z vzorčenjem vode sta prišla do pomembnih podatkov o kvaliteti naravne izvirske vode in primernosti za uživanje.

Pomemben del tega projekta je namenjen ozaveščanju lokalnih prebivalcev na območju Kamniško-Savinjskih Alp, saj so najpomembnejši čuvaji narave in vodnih izvirov prav domačini. Z različnimi dogodki na temo vode nagovarjamo lokalne prebivalce ter z njimi razpravljamo o naravni pitni vodi, o njenih prednostih in kvaliteti ter o vsem, kar jih ogroža.

Projekt sofinancirata Evropski kmetijski sklad in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020.

 

Mija Bokal, LAS Srce Slovenije

Fotografije: Mija Bokal, Katja Jelovčan