Bodi to, kar si – druženje z dobskim župnikom Juretom Ferležem

posted in: Tun'ški glas | 0

V soboto, 14. marca 2015, se je v prostorih POŠ Tunjice odvijalo zanimivo predavanje dobskega župnika Jureta Ferleža z naslovom »Bodi to, kar si«. Gostujoči predavatelj, ki se je odzval povabilu Društva Tun’ški glas, je zbranim namenil izvrstne in globoke iztočnice za razmišljanje o pomenu našega bivanja na tem svetu, ki so bile podkrepljene z besedami Svetega pisma. V dobri uri in pol trajajočem druženju se je s kratkim zgodovinskim pregledom sprehodil skozi hebrejsko, grško in latinsko razlago besed »bodi to, kar si«, in hkrati podal tudi svoja razmišljanja.

V današnjem hitečem svetu, ko se zavedanje lastnega življenja in poti, ki jo moramo prehoditi, vse bolj umika spreminjajočemu se svetu napredka, dela in vse manj preživetem času v medsebojni družbi, se moramo zavedati, da se lahko aktivno udejstvujemo le z lastnimi atributi. Spreminjanje našega mišljenja je ključno. Tekom dozorevanja doživljamo in izkušamo življenje ter dogodke, ki so bolj ali manj prijetni, ne nazadnje pa vsi potrebni za naš osebnostni razvoj. Le-ta pa je ključen, če želimo besede »bodi to, kar si« tudi resnično živeti.

Jure Ferlež je poudaril, da so temelji današnjega življenja modrost, vest in svoboda. Modrost je ljubezen in dobrota, ki nam ostaneta tudi po naši smrti, vest pa nam omogoča, da se na koncu dne spomnimo, kaj smo bistvenega doživeli. Prinaša nam mir, in če je vzgojena pravilno, težav z mirom nimamo in nam slednji predstavlja način življenja. Zagotovo se odraža skozi svobodo, ki pomeni stanje, ko človek lahko izbira. V preteklosti so bile odločitve posameznikov izbira drugih, danes pa so le naše lastne. Svoboda, ki smo jo dobili, pa s seboj prinaša tudi odgovornost – breme odgovornosti za odločitve je namreč le naše lastno. Prepogosto za naše odločitve in dejanja krivimo druge, s čimer se izogibamo odgovornosti, hkrati pa se odmikamo tudi naši svobodi, za katero se moramo hkrati tudi zavedati, da je tesno povezana s svobodo drugega. Le-to pa moramo prav tako spoštovati, s čimer razvijamo našo zrelost in medsebojno vživljanje v življenje drugega.

Motivacija, ki jo moramo najti, da lahko odgovorno živimo našo svobodo, se začne pri odgovornosti do nas samih. »Bodi to, kar si« pomeni, da dajemo svetu tisto, kar še nismo, dodajamo ob tem zraven še nekaj, rastemo. Pomembno je, da je človek kreativen v tem, kar je in kar lahko naredi iz sebe, ne glede na to, s čim se ukvarja. Važno je le, kot pravi Jure Ferlež, da  »se mora človek spreminjati, to pa si mora želeti«.

Polni vtisov njegovih besed, ki so v udeležencih lahko prebudile nova razmišljanja in osebna poglabljanja, so prav vsi imeli po koncu predavanja možnost župniku Juretu Ferležu zastaviti vprašanja. Le-ta so se dotikala tem o slovenstvu, današnjem načinu življenja in o delu z mladino, s katero župnik v svoji župniji tudi aktivno sodeluje. Ko se je dogodek zaključil, so se udeleženci lahko posladkali s flancati, ki jih je spekla Komatarjeva Marinka, in z župnikom tudi osebno spregovorili.