Odkritje spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni

posted in: Uncategorized | 0

V soboto, 26. julija 2014, je na pokopališču pod cerkvijo sv. Ane v Tunjicah potekalo odkritje in blagoslovitev spominske plošče. Posvečena je tunjiškim žrtvam 1. svetovne vojne, ki se je začela ravno pred sto leti. Vodenje in organizacijo skupnega projekta ter izvedbo kulturnega programa je prevzelo Društvo Tun’ški glas. V imenu Občine Kamnik se je dogodka udeležil direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda.

Iz naše fare je bilo v prvo svetovno vojno vpoklicanih 88 fantov in mož. Odšli so na fronto proti Rusom v Galicijo ter na fronto proti Italijanom v hribe ob reki Soči. Vojskovali so se pod avstro-ogrsko zastavo. Vsakemu padlemu vojaku, za katerega so dobili obvestilo, je zvonilo z velikim zvonom, edinim, ki je še ostal v zvoniku.

Pobudo za postavitev spominske plošče ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne je dal Matevž Vrhovnik, po domače Žerjavov. Že pred leti si je prizadeval, da bi farani, ki so izgubili življenje v prvi svetovni vojni, vendarle dobili svoj skupni spomenik. Njegovi pobudi je tokrat prisluhnil tunjiški župnik Jožef Razinger, ki je idejo tudi finančno podprl. Na plošči je zapisanih 13 imen padlih v vojni oziroma tistih, ki so za posledicami vojne umrli doma.
Ploščo je izdelal Rafko Rode s Škrjančevega. Člani upravnega odbora Društva Samopomoči so skupaj z ostalimi vaškimi krovci, kleparji, zidarjem ter pleskarjem obnovili »tutnkamro«, ki je tako dobila novo podobo; podprli so jo tudi s finančne plati. Tako se je spominska plošča postavila na obnovljeno »tutnkamro« v okvir, ki ga je z velikim navdušenjem izdelal sam pobudnik.

Zbrane je nagovorila predsednica Društva Tun’ški glas Milena Erbežnik Klanšek in obrazložila, zakaj je do postavitve plošče prišlo šele sedaj. Za kulturno popestritev je z zvoki citer poskrbel Tomaž Plahutnik, s petjem Nataša Ajtnik, navdušili so nas tudi Ženski glasovi komornega zbora Vox Annae in recitatorja Anže Slana ter Barbara Klanšek.

 

Foto: Matjaž Sedušak