Predavanje z naslovom Cerkev svete Ane: Korespondenca stavbe

posted in: Uncategorized | 0

V marcu obeležujemo občinski praznik, zato se je Društvo Tun’ški glas odločilo, da v počastitev le-tega organizira dogodek. V četrtek, 10. marca, je tako v cerkvi sv. Ane v Tunjicah ob 18.30 uri potekalo predavanje diplomiranega umetnostnega zgodovinarja Anžeta Slane z naslovom Cerkev svete Ane: Korespondenca stavbe. Z uvodnim pozdravom je zbrane nagovorila predsednica društva Milena Erbežnik Klanšek in na kratko predstavila predavatelja, ki se kot vidni član Društva Tun’ški glas aktivno udejstvuje v domači krajevni skupnosti kot tudi drugje ter kot lektor glasila Tunški glas pripomore k njegovi večji vrednosti.

Anže Slana je v dobri uri trajajočem predavanju na kratko predstavil zgodovino in pomen baroka, obdobja, v katerem je bila tunjiška cerkev zgrajena, nato pa se osredotočil na cerkev samo in predstavil njeno stavbno arhitekturo. Predstavljeni so bili vzori, ki so privedli do današnje arhitekturne podobe, predavatelj pa je prikazal tudi, kako arhitekturna zasnova odgovarja na različne domače in evropske vplive, ki kažejo na to, da je cerkev postavljena v prostor in čas baročnega umetnostnega sloga. Tekom predavanja se je Anže osredotočil na vprašanje o arhitektu in na primeru dokazal, da je arhitekt cerkve Lovrenc Prager ter ovrgel trditev, da je bila zgrajena po vzoru cerkve sv. Neže v Rimu, kot si je prvotno želel njen graditelj Peter Pavel Glavar.

Določena vsebina, ki jo je predstavil predavatelj, je že zapisana v knjigi Baročna lepotica na Bukovem griču: Sv. Ana v Tunjicah skozi 250 let, ki je bila izdana pred štirimi leti, drugo pa je nadgradil s svojim poznavanjem umetnostne zgodovine. Poslušalcem je tako približal cerkev samo, umetnostni slog, v katerem je bila zgrajena, obrazložil posamezne elemente, ki so zaradi pomanjkanja denarja med samo gradnjo nadomestili druge, predstavil hierarhijo cerkvene postavitve svetnikov in pomembnejših cerkvenih elementov ter večer zaključil z besedami, da je arhitektura še vedno živa, da se bo spreminjala, hkrati pa poudaril, da je potrebno že obstoječo stavbno substanco ohranjati takšno kot je in jo obvarovati neprimernih obnov.

Po končanem predavanju so sledila vprašanja poslušalcev, Anžetu pa sta se pri odgovarjanju nanje pridružila tunjiški župnik Edi Strouhal in vaški kronist Ivan Nograšek, ki je ob tem dodal tudi nekaj ljudskih spominov na preteklo življenje vaščanov v naši krajevni skupnosti.

Večer se je zaključil v prijetnem vzdušju, poslušalci pa so domov odšli z novimi, še neslišanimi informacijami o naši prelepi baročni lepotici. Šele predavanje je namreč marsikomu osvetlilo, kako ponosni smo pravzaprav lahko, da imamo tako blizu takšen biser, ki se lahko kosa z marsikaterim ne le na domači, temveč tudi mednarodni arhitekturni in umetnostnozgodovinski ravni.

Besedilo in foto: Barbara Klanšek