Simon Prosen je v Tunjicah predaval o zgodovinski izvirnosti Slovenije

posted in: Uncategorized | 0

Društvo Tun’ški glas je v nedeljo, 13. maja, na Jeršinovi kmetiji v Tunjicah gostilo Simona Prosena, ljubiteljskega zgodovinarja, ki je v predavanju z naslovom Zgodovinska izvirnost Slovenije zbranim predstavil svoj pogled na uradno napisano zgodovino Slovenije, ki pa se z vsakim novo odkritim arhivskim virom, arheološko najdbo in s pomočjo bogatega ljudskega izročila dopolnjuje in ponuja svojevrsten, unikaten vpogled v način življenja naših prednikov.

Poznati lastno zgodovino pomeni razumeti naš današnji način življenja, ki v drobcih še vedno ohranja pretekle bivanjske, družbene, socialne, ekonomske, politične, duhovne in kulturne prvine, obenem pa skozi osebne kot družbene dogodke priča o nenehnih spremembah in predvsem vzrokih zanje. Simon Prosen se je zato v uri in pol trajajočem predavanju osredotočil na pomembnejše zgodovinske prelomnice in dogodke v življenju prebivalcev, ki so živeli na ozemlju današnje Slovenije, kot tudi na novo odkrita dejstva, ki uradno zgodovino v določenih segmentih dopolnjujejo in omogočajo njeno širše razumevanje, obenem pa v posamezne domneve in prepričanja vnašajo dvom in z novimi dognanji spodbujajo k njihovemu nadaljnjemu raziskovanju. Osredotočil se je na najstarejše arheološke najdbe v Sloveniji, ki so pomembne tudi za razumevanje širše svetovne zgodovine, ter na različne družbene, socialne, kulturne ter duhovne ureditve naših prednikov v več zgodovinskih obdobjih, ugotovitve pa podkrepil z navajanjem dotičnih virov in dokumentov.

Skozi predstavljena dejstva so poslušalci spoznali, da se tudi uradno spisana zgodovina spreminja, saj se nenehoma dopolnjuje z novimi odkritji in spoznanji, zato so takšna predavanja, ki podrobneje razjasnijo tiste malo manj znane in raziskane sfere življenja naših prednikov, zanje še toliko bolj zanimiva. Slednje je poudarila tudi predsednica društva, ki je predavatelju v zahvalo podarila leseno tablo z zemljevidom Slovenije, ki jo je zanj izdelal Justin Klanšek, z darilom pa ga je spodbudila, da svoje bogato znanje predaja tudi prebivalcem drugih slovenskih krajev in si lokacije ob tem na zemljevidu vestno označuje.

Besedilo in foto: Barbara Klanšek