Stara hišna številka Tunjice 29, nova številka Tunjice 35

Prva gospodarja pri Zgornjem Golobu najdem zapisana Sebastijana Grkmana in ženo Mico, ki so se jima rodili otroci:

 

 • Jakob (1797);
 • Elizabeta (1800–1800);
 • Marija (1800–1800)), dvojčici umreta kmalu po rojstvu;
 • Tomaž (1802–1888), gospodar naprej;
 • Johan (1806);

 

Naslednji rod

Tomaž Grkman (1802–1888), se je leta 1840 poročil z Uršulo Podgoršek (1814–1893). Kje je bila doma, se ne ve, ker je napisano nečitljivo.

 

Njuni otroci:

 • Lorenc (1843–1927), gospodar naprej;
 • Mariana (1849);
 • Franc (1853), oženjen v Komendo;
 • Terezija (1854), poročena na Komendski Mlaki št. 8.

 

Naslednji rod

Lorenc Grkman (1843–1927), poročen z Franco Vrhovnik (1848–1925), Bovčova.

 

Njuni otroci:

 • Lorenc (1873–1896), umrl kot dragonar v Varaždinu, 15. marca 1896, vnela so se mu pljuča.

 

Ker ni bilo domačih potomcev, je domačijo prevzel Jožef Golob (1896–1983), Spodnji Golobov. Poročil se je s Frančiško Pregled (1902–1984), Zgornje Dolenčevo. Poročila ste se leta 1923.

 

Njuni otroci:

 • Angela (1924–1924), umre na rojstni dan;
 • Ivan (1925–1945), usmrčen v povojnih pobojih na Teharjah;
 • Martin (1926–1926), umre na rojstni dan;
 • Marija (1927–1999), poročena s Cirilom Škerjancem (1930–2001) na Šenturški Gori. Poroka je bila leta 1957;
 • Frančišek (1930–2014), gospodar naprej;
 • Frančiška Golob (1933), nezakonska hči Jožefa, poročena s Cirilom Zamljenom (1925–1 989), iz Bistričice, dom sta si ustvarila v Zg. Stranjah. Poroka je bila leta 1961;
 • Jožefa (1934), poročena z Jožetom Železnikarjem (1935–1994), Martinežovim, v Tunjicah, pri Jožovcu. Poroka je bila leta 1960;
 • Ana (1945), poročena z Janezom Mežnarjem (1943–2016) na Podhruški v Tuhinjski dolini. Poroka je bila leta 1976.

 

Naslednji rod

Frančišek Golob (1930–2014), se poroči z Julijano Golob (1932–2021), Spodnje Golobovo. Poročila sta se 1. 8. 1964 na Brezjah.

 

Njuni otroci:

 • Srečo (1954–2022), nezakonski otrok Julijane, poročen s Štefko Klemen (1955) iz Mekinj;
 • Jelka (1964), živi s Petrom Kernom (1969), na Podborštu v Komendi;
 • Monika (1967), živi na domu s hčerko Melito (1987) in njenim partnerjem Nejcem Tratnikom (1986) iz Trnjave pri Lukovici ter njuno hčerko Tjašo Tratnik (2014);
 • Zdravko (1972), gospodar naprej.

 

Pri Zgornjem Golobu je do leta 1950 živela Apolonija Vrhovnik, malo posebna ženska, rojena je bila na avstrijskem Koroškem, sicer hči našega rojaka Bovčovega. Dočakala je 64 let. Malo se je potepala po Tunjicah. Ljudje so ji rekli Govobova Koroša.

 

Napisal: Ivan Nograšek, Milena Erbežnik Klanšek