logo društvoDruštvo Tun’ški glas se je ustanovilo 15. novembra leta 2013 v krajevni skupnosti Tunjice in deluje v skladu z Zakonom o društvih ter v skladu statuta, ki je bil sprejet na ustanovnem občnem zboru. Društvo je prostovoljno samostojno združenje članov, ki v okviru društva uresničujejo svoje interesne dejavnosti in aktivnosti na različnih področjih. Ustanovilo se je z namenom izdajanja tiskanih tekstov, predstavitve kraja v turistične namene, športnega udejstvovanja, rekreacije in medsebojnega povezovanja krajanov v umetnosti, glasbi in kulturi s prirejanjem različnih prireditev, srečanj, obujanju ljudskih šeg in navad ter varovanju naravne in kulturne dediščine. S tem društvo želi prispevati k povezovanju krajanov v svojem lokalnem in globalnem okolju. Ime je prevzelo od glasila Tunški glas, saj nosi zelo močno simbolično sporočilo. Celotno delovanje društva v vasi plemeniti in bogati krajane na različnih področjih; osvešča, povezuje, obenem pa vabi v skupnost in enotnost ter vse to ponese v širne daljave.

Društvo ima svoj znak in žig, ki simbolizirata povezane, srčne, prijetne, nasmejane in tople ljudi, ki so ponazorjeni s soncem. Tri različne pisave predstavljajo različnost kraja, povezanost in tematsko širino delovanja društva. Ustanovni člani društva so bili: člani upravnega odbora predsednica Milena Erbežnik Klanšek, podpredsednik in tajnik Anže Slana, podpredsednica in blagajničarka Barbara Klanšek in članica Petra Hribar Škerjanec; ter člani nadzornega odbora predsednik Matjaž Klanšek in člana Justin Klanšek ter Jasmina Ban.

V okviru društva lahko delujejo tudi posamezne sekcije, ki delujejo samostojno v skladu z društvenim statutom. V mesecu februarju leta 2014 sta se zaradi različnega področnega delovanja in lažje poslovne preglednosti znotraj društva tako ustanovili dve samostojni sekciji. 11. februarja 2014 se je ustanovila sekcija Tunški glas in dan kasneje, 12. februarja 2014, še sekcija Ženski komorni zbor Vox Annae, ki pa se je s 13. majem 2015 odločila, da svojo pot nadaljuje kot samostojno društvo.

 

Člani upravnega odbora:

Predsednica: Milena Erbežnik Klanšek

Podpredsednica in tajnica: Barbara Klanšek

Član: Justin Klanšek

 

Člani nadzornega odbora:

Predsednik: Matjaž Klanšek

Član: Rok Klanšek

 

Osnovni podatki društva:

Društvo Tun’ški glas

Tunjice 29

1241 Kamnik

matična številka: 4059212000

davčna številka: SI41899865

transakcijski račun: SI56 6100 0001 0568 109 – Delavska hranilnica

 

Kontakt: drustvo.tunskiglas@gmail.com