Tunški glas je glasilo krajanov Krajevne skupnosti Tunjice in izhaja enkrat letno v decembru pred božično-novoletnimi prazniki. Glasilo, ki ga s skupnimi močmi soustvarjajo domačini, je za zveste bralce edinstveno darilo, ki jih v prihajajočih dolgih zimskih mesecih ponovno spomni na doživetja preteklega leta, hkrati pa vsem, ki se katerega od dogodkov niso mogli udeležiti, le-te predstavi skozi oči udeležencev.

Nastanek sprva črno-belega glasila sega v leto 1995. Tega leta je Tone Palčič izdal knjigo z naslovom Tunjice, v kateri je opisal zgodovino štirih naselij, ki sodijo v krajevno skupnost. Pri zbiranju podatkov so mu pomagali domačini, največ informacij pa mu je s svojim dolgoletnim vestnim zbiranjem gradiva posredoval Ivan Nograšek. Po izdaji knjige so bili sodelavci, ki so zbirali podatke, opozorjeni na določene pomanjkljivosti, zato so se odločili, da ob koncu leta izdajo bilten, v katerem jih bodo odpravili. Med njegovo pripravo pa se je porodila ideja, da bi poleg popravkov lahko opisali tudi aktualne dogodke preteklega leta in bi glasilo, imenovano Tunški glas, izdajali vsako leto. Mesto prvega odgovornega urednika je prevzel Valentin Zabavnik, v uredniškem odboru pa so se mu pridružili Pavle Juhant, Urša Klemenc, Ivan Nograšek, Tone Palčič (lektor) in Joži Petek. Skozi leta je bilo objavljenih vedno več prispevkov in danes glasilo obsega preko sedemdeset strani.

Leta 2010 je mesto odgovorne urednice prevzela Milena Erbežnik Klanšek. Skupaj z uredniškim odborom je podobo glasila le še nadgradila in v decembru tega leta je izšla prva barvna številka. Postopno so se pričele pojavljati nove rubrike, ki jih soustvarja vedno več piscev, ki želijo z bralci deliti svoje izkušnje, doživetja in razmišljanja, posledično pa se je zaradi zanimivih prispevkov za glasilo začelo zanimati večje število bralcev, kar je povečalo njegovo naklado. Bralci lahko v Tunškem glasu berejo prispevke o zgodovini naselij in njihovih prebivalcev, se seznanijo z letnim delovanjem gasilskega kot tudi kulturnih in športnih društev, se navdušujejo nad osebnimi, športnimi, znanstvenimi in drugimi uspehi sokrajanov, prebirajo o pomembnejših dogodkih in obletnicah, ki so se odvijale v preteklem letu, se informirajo o tehničnih novostih in se razvedrijo ob prebiranju potopisov potovanj, anekdot ter reševanju križanke. Nove ideje za kreativno ustvarjanje – v pisani besedi, prozi, poeziji, fotografiji in risbi – so vedno dobrodošle, zato je uredništvo veselo vsakega predloga in objave.

Glasilo Tunški glas je skupaj z uredniškim odborom sodilo sprva pod okrilje Krajevne skupnosti Tunjice, z ustanovitvijo Društva Tun’ški glas leta 2013 pa se je uredniški odbor glasila na ustanovnem občnem zboru 11. februarja 2014 odločil, da se društvu pridruži kot sekcija.

 

Uredniški odbor:

Odgovorna urednica in predsednica sekcije: Milena Erbežnik Klanšek

Tajnica: Mojca Stele Jeglič

Člani uredniškega odbora: Milena Erbežnik Klanšek, Ivan Nograšek, Ivanka Vrhovnik, Mojca Stele Jeglič, Kristina Jamšek (lektorica), Barbara Klanšek (pomoč pri lektoriranju) in Justin Klanšek

 

Kontakt in oddaja prispevkov: barbara.tunskiglas@gmail.comurednistvo.tunskiglas@gmail.com